Česky Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Interní medicína > Kardiologie

Kardiologie, akutní a intenzivní péče a nemoci dýchacích cest

Veterinární kardiologie je obor, který se v poslední době intenzivně rozvíjí. Stejně jako u lidí, dožívají se dnes i naše domácí zvířata vysokého věku, což souvisí nejen s kvalitní genetikou chovaných plemen, ale především s rostoucí kvalitou odborné i domácí péče. Proto máme velký nárůst onemocnění srdce související s pokročilým věkem psů a koček.

Na pracovišti Vedilab je kardiologie dlouhodobě v popředí zájmu specializované interní diagnostiky.

MVDr. Pavel Mužík je zakládajícím a aktivním členem Kardiologické sekce České asociace veterinárních lékařů malých zvířat.

Klinika Vedilab v kardiologické diagnostice dlouhodobě spolupracuje s mnoha kluby a chovateli psů i koček. Ročně provedeme kolem 1000 kardiologických vyšetření a certifikovaných posouzení zvířat k chovu.

Provádíme kompletní kardiologickou diagnostiku psů i koček pro své i referované pacienty:

 • diagnostiku vrozených srdečních vad psů i koček
 • diagnostiku pro chovatelské účely – kardiologické vyšetření před uchovněním zvířat vybraných disponovaných plemen
  • psi: bulteriér, irský vlkodav, deerhound, kavalír king charles španěl, dobrman, boxer, novofoundlandský pes, stafordšírský bulteriér, americký stafordšírský teriér, australská kelpie, apod.
  • kočky: HCM skríning všech plemen (zejména britská, mainská mývalí kočka, ragdoll, a další)
 • diagnostiku, monitoring a terapii získaných onemocnění psů (chlopňové vady, DCM, městnavé srdeční selhání, arytmie, nemoci osrdečníku),
  u koček především diagnostiku a management HCM a tromboembolie aorty
 • diagnostiku v rámci geriatrických programů a předoperačních vyšetření

S péčí o kardiaky úzce souvisí i akutní a intenzivní péče o těžké a kritické pacienty. 

Provádíme speciální procedury pro akutní a neodkladné pacienty:

 • řešení akutního srdečního selhání
 • diagnostiku a terapii arytmií
 • punkce perikardu (perikardiocentéza)
 • punkce hrudníku (thorakocentéza)
 • punkce břicha (abdominocentéza)
 • perikardektomii (částečné odstranění osrdečníku při recidivách jeho náplně)

Bez názvu.png

Na základě kompletní interní diagnostiky pacienta provádíme doporučení úpravy dietního režimu.
U pacientů-kardiaků všeobecně doporučujeme vyváženou klinickou kardioprotektivní dietu Fortify cardio diet, kterou máme pro majitele psů i koček vždy v dostatečném množství skladem.

Bez názvu.png

Naše pracoviště se podílelo na klinické studii tohoto speciálního krmení. Výsledky kardiostudie s vyhodnocením všech 8 terapeutických skupin jednoznačně prokázaly efektivitu nutriční podpory veterinární diety Fortify cardio diet dog  a Fortify cardio diet cat.

Na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností doporučujeme dietu Fortify cardio diet jako součást managementu pacienta-kardiaka, zejména v pokročilých fázích srdečního onemocnění.

Fortify Diet Dog Cardio - dieta pro psy se srdečním onemocněním prodlužující život pacientům:

Fortify Diet Cat Cardio -  je nová a unikátní kardioprotektivní dieta pro kočky.

Jedná se o první a ojedinělou dietu v ČR vyráběnou českou firmou Tekro vygenerovanou pro kočky s onemocněním srdce.
Dietu lze použít u medikovaných i nemedikovaných pacientů.
Cílem diety je podpořit správnou funkci srdce u kočky s již zjištěným onemocněním nebo předpokládanou dispozicí.
Dieta vyrovnává vhodným poměrem minerálů iontové dysbalance potenciálně vznikající nastavenou léčbou. Dieta je vysoce stravitelná a její chutnost garantují hydrolyzovaná játra a vysoké procento tuku.
Dieta podporuje přidanými doplňky (L-karnitin, taurin, kkoenzym Q 10, Vitamin E, omega nenasycené mastné kyseliny a unikátní přírodní komplex FHC-Ascophyllum, Boswellia a betaglukany) správnou funkci kardiovaskulární soustavy a zmírňuje příznaky onemocnění.
Dieta je distribuována v 3kg balení prostřednictvím veterinárních pracovišť.

Dieta je trvale k dispozici na našem pracovišti.

Kardiologické vyšetření je specializovaná procedura vyžadující kromě odpovídajícího kvalitního přístrojového vybavení i značné odborné znalosti a zkušenosti.

Kontinuálním studiem odborné literatury, pasivní i aktivní účastí na tuzemských i zahraničních kongresech a konferencích sledujeme nejnovější doporučení diagnostických a terapeutických postupů ve veterinární kardiologii, abychom mohli našim klientům nabídnout moderní kardiologický servis a profesionální péči o jejich zvíře.

Pro zodpovědné léčení pacienta a správný management je zásadní mít přesnou diagnózu!

Bez názvu.png

Jak se vyšetření provádí?

 • základním posouzením pacienta je podrobná anamnéza a důkladné celkové interní vyšetření pacienta, včetně vyšetření krve.

Bez názvu.png

 • ECHO (echokardiografie, sonografické vyšetření srdce) je standardem podrobnější kardiologické diagnostiky, která umožní posoudit velikostní a funkční stav srdce. Průtokové parametry pak posuzujeme dopplerovskou echokardiografií, která má zásadní význam v typizaci a stanovení závažnosti nejen vrozených vad, ale i získaných onemocnění. U moderních sonografů je možnost průběžného ukládání obrazů při vyšetření a funkce následného proměření získaných hodnot bez nutné přítomnosti pacienta, což výrazně urychluje celou proceduru a zvyšuje komfort jejího provedení. Zásadní je archivace získaných dat a jejich průběžné srovnávání během vývoje onemocnění. Pacienta při vyšetření polohujeme na boku nebo vyšetřujeme stojícího (zvlášť u dušných zvířat). Obvykle je nutno kombinovat více různých projekcí k získání odpovídajícího zobrazení

Bez názvu.png

 • EKG je doplňkové vyšetření posuzující elektrickou aktivitu srdce a je nezástupné především pro diagnostiku arytmií a monitoring efektivity terapie

Bez názvu.png

 • Speciální procedurou je Holter EKG, které snímá kontinuální záznam obvykle 24 hodin

 • RTG vyšetření je nutné k posouzení tvaru srdeční siluety a především zobrazení plicního pole, což je důležité zejména u pacientů s kašlem (vyloučit konkurenční onemocnění dýchacích cest, tumory, apod.). Vyžaduje-li to klinický a RTG nález, je vhodné kašlající pacienty následně vyšetřit endoskopicky (bronchoskopie), abychom mohli přímo vizualizovat problém a cíleně odebrat vzorky k následné laboratorní diagnostice

Bez názvu.png

 • měření krevního tlaku je doplňkové vyšetření, které je indikované nejen u kardiaků a jiných akutních pacientů, ale i u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a jeho terapií, oftalmologickým onemocněním s tlakovými změnami v očích, u většiny endokrinopatií (onemocnění žláz s vnitřní sekrecí-Cushingův syndrom, diabetes mellitus, hypertyreóza, akromegalie, apod.). Provedení vyšetření u psů a koček provázejí určitá úskalí (osrstění, stres zvířete v ordinaci), takže je k získání přesnějších hodnot nezbytné provádět opakovaná měření (více informací v úvodním odkazu)

 • speciální laboratorní diagnostika-v indikovaných případech lze provézt např. měření srdečních markerů (troponiny, natriuretické peptidy)

 • vysoce specializovaná vyšetření, jako je CT/MRI/angiografie, fluoroskopie, apod. se obvykle provádějí u indikovaných pacientů následně na vyšších referenčních pracovištích

Pro diagnostiku a následnou terapii každého pacienta je třeba zvolit individuální algoritmus dle aktuálního zdravotního stavu, klinického a celkového kardiologického nálezu i možností majitele. Často je vzhledem k problémům zvířete nutné jednotlivé vyšetřovací postupy rozfázovat do dílčích kontrol.

Bez názvu.png

Nejčastějším onemocněním srdce malých plemen psů je "endokardióza" – dnes označováno MMVD-chronické degenerativní onemocnění chlopní.

Dilatační kardiomyopatie je převážně onemocnění velkých a obřích plemen psů.

Naopak hypertrofická kardiomyopatie (HCM) nejčastěji postihuje kočky.

Aortální tromboembolie koček je specifickou a relativně častou komplikací hypertrofické kardiomyopatie (více informací zde).

Onemocnění perikardu postihuje častěji velká plemena psů s predispozicí u GR, NO, loveckých a dalších plemen.