Česky Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Ceník veterinárních služeb

Ceník veterinárních služeb

 

Ceny za veterinární služby jsou v České republice smluvní.

 

Ceny jsou kalkulovány na základě odbornosti prováděného výkonu, požadavků na přístrojové vybavení pracoviště k požadovanému vyšetření nebo ošetření, časové a personální náročnosti procedury, množství spotřebovaných léčiv a materiálu.

 

Očekávaná orientační cena je majiteli na dotaz vždy sdělena před prováděným výkonem nebo je majitel v průběhu zákroku informován o její změně, pokud se odhadnuté náklady zásadně liší nebo se lékaři pracoviště předem s klienty vzájemně nedohodnou jinak.

 

Platba za provedenou veterinární činnost se uskuteční v hotovosti nebo platební kartou na klinice, u smluvních partnerů s podepsanými smlouvními podmínkami (zejména u kolegů, pro které je smluvně prováděna laboratorní práce) je částka následně fakturována.

 

Pokud klient není schopen platbu výše uvedenými možnostmi za dané situace uskutečnit a zvíře v akutním stavu je nutno bezodkladně ošetřit, je majiteli vystaven Dlužní úpis s uvedenými nacionáliemi klienta a datem splatnosti dlužné sumy. Není-li suma včas uhrazena, je dlužná částka následně právně vymáhána.

 

V pohotovostním režimu pracoviště dle ordinačních hodin (víkendy a státní svátky) je účtován pohotovostní příplatek.

Od 1.3.2021 bude klientům účtován pohotovostní příplatek ve výši 600 Kč.
Pro naše stálé klienty, pravidelně docházející na preventivní a jinou veterinární péči (vakcinace, průběžná vyšetření a ošetření), bude pohotovostní příplatek snížen o věrnostní bonus 200 Kč, pokud nebude poslední zaznamenaná návštěva klienta v kartě pacienta starší 18 měsíců.