Česky Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Užitečné informace > Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) koček

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) koček

Onemocnění se vyskytuje u čistokrevných plemen i běžných kříženců prakticky v kterémkoliv věku. Častěji jsou postiženi kocouři středního věku, ale onemocnění může v extrémních případech vzniknout od 6 měsíců věku až po vysoké stáří. Plemenná dispozice je např. u mainských mývalých koček a ragdollů.

HCM jako primární onemocnění je neznámého původu, u některých plemen (zejména u mainských mývalých koček) je popsána genetická a rodová dispozice daná mutací některých genů.

HCM jako sekundární onemocnění vzniká nejčastěji důsledkem vysokého krevního tlaku (například při onemocnění ledvin) nebo některých hormonálních onemocněních např. při zvýšené produkci hormonů štítné žlázy (hyperthyreóza).

Přesná diagnóza je možná pouze podrobným kardiologickým - echokardiografickým vyšetřením. Podpůrnými diagnostickými metodami jsou u tohoto onemocnění RTG hrudníku, EKG, případně měření krevního tlaku. V počátečních stádiích nebo u mírných forem onemocnění, kdy nejsou sonografické změny na srdci ještě rozvinuté, může být diagnóza HCM ekvivokální (nejistá). V současné době existuje genetický skríningový test pro mainské mývalí kočky a ragdolly prováděný z krve. Test prokáže, má-li zvíře mutaci v genu cMyBP-C a nese-li tudíž dispozici k tomuto onemocnění. Pro ostatní plemena a ostatní geny je nutno souvislosti teprve vědecky prokázat.

Ne každý zjištěný šelest musí nutně znamenat onemocnění srdce. Řada šelestů bývá u koček funkčních (inocentních) a stěžejní je u všech těchto podezřelých nálezů provést včas kompletní kardiologické vyšetření. Naopak u vysokého procenta koček s prokázanou HCM není patrný žádný šelest.

JAKÁ ZVÍŘATA MAJÍ BÝT NA HCM VYŠETŘOVÁNA?

Podrobné kardiologické vyšetření je vždy žádoucí provést u zvířat s klinickým podezřením na HCM - především je-li u kočky slyšitelný šelest nebo nepravidelný srdeční rytmus, je-li onemocnění známo u rodičů nebo sourozenců nebo se u zvířete projeví příznaky akutního městnavého srdečního selhání. Dnes je doporučené pravidelné roční testování všech chovných zvířat v mezinárodním skríningovém programu HCM, protože ani negativní kardiologický nález stejně jako negativní genetický test před zařazením do chovného programu negarantuje, že kočka kardiomyopatií během života neonemocní. HCM může mít rychlý nástup příznaků a může bez varovánívzniknout  v kterémkoliv věku. Mainské mývalí kočky s pozitivním genetickým testem by se do chovu určitě zařazovat neměly. Genetické testování mainských mývalých koček plánovaných k chovu je doporučitelné už ve věku kotěte. 

Častou komplikací HCM je tromboembolie aorty!