Česky Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Užitečné informace > Tumory mléčné žlázy

Tumory mléčné žlázy

Tumory mléčné žlázy fen a koček patří k nejčastěji se vyskytujícím nádorovým procesům samičích jedinců psů a koček. Většina nádorů se vyskytuje u starších zvířat.
Zatímco u koček se jedná téměř vždy (asi v 70-90 %) o procesy zhoubné, u fen je poměr nezhoubných a zhoubných nádorů asi 60/40 %.
U fen se vyskytují asi 3x častěji než u koček. Vývoj těchto nádorů je podmíněn hladinami pohlavních a steroidních hormonů.

Proto je včas provedená kastrace (ideálně před prvním cyklem v životě zvířete) jedinou možnou prevencí vzniku těchto novotvarů. Naopak „hormonální antikoncepce“ – léky tlumící pohlavní aktivitu u fen a koček- jsou jednoznačně faktory podporující rozvoj tumorů mléčné žlázy.

Velikost a místo výskytu nádoru nevypovídají o jeho charakteru a dalším chování. Je-li na mléčné liště výskyt mnohočetných novotvarů, může být každý z nich jiného typu, například zhoubný vedle nezhoubného. Obecně, čím výše na mléčné liště se nádor vyskytuje, čím je větší a pevnější vůči svému okolí, tím je pravděpodobnější jeho zhoubné chování. Stejně tak, dochází-li k praskání, vředovatění nádoru a otoku mléčné žlázy v jeho okolí, uvažuje se spíše o agresivním chování novotvaru. Pokud dochází ke zvětšování mízních uzlin ve slabinách nebo podpaží, nebo mléčná lišta oteče bez sekrece ze struků, pravděpodobně došlo k rozšíření metastáz do mízních cest.
Vzniknou-li na mléčných žlázách nádorové změny, doporučujeme je nechat co nejdříve a radikálně chirurgicky odstranit.

Před operací se provádí RTG vyšetření hrudníku, aby se vyloučila přítomnost zjevných metastáz na plicích, u těchto plánovaných zákroků doporučujeme předoperační vyšetření krve, zvláště u starších zvířat.

Většinou se doporučuje odstranit celou jednostrannou mléčnou lištu i s mízními uzlinami, aby se předešlo dalšímu šíření procesu. Operace je prováděna pouze v podkožních tkáních. Po rozsáhlejším zákroku někdy dochází k přechodnému otoku kolem operační rány. V zadních úsecích mléčné žlázy je často výraznější produkce sekretu rány. Je-li rána po operaci správně chráněna před lízáním(límec, Pruban, břišní rouška apod.) a dostatečně ošetřována (často omývána a čištěna dezinfekcemi), většinou se hojí bez výrazných komplikací. Pokud tumor zasahuje do mízních cest, může docházet po operaci k otokům končetin (lymfedémům), podobně jako u lidí.

V případě, že jsou tumory zhoubné (většinou adenokarcinom mléčné žlázy), můžou vytvářet metastázy v regionálních mízních uzlinách nebo se šířit mízní cestou dále do plic. Novotvary s vytvořenými metastázami v plicích jsou již neoperovatelné.

Je doporučitelné, aby majitel zvířete vždy trval na histologickém vyšetření odstraněného nádoru. Pouze tak je možno přesněji určit prognózu vývoje dalšího stavu. Když je odstraněný nádor zhoubný, je třeba pravidelně provádět kontrolní sledování zvířete, zejména opakovaně vyšetřovat parametry krevního obrazu a provádět RTG plic.

Použití chemoterapie u tumorů mléčných žláz fen a koček nemá velkou účinnost.