Česky Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Užitečné informace > Měsíční slepota koní

Měsíční slepota koní

Je obvykle recidivující, zánětlivé onemocnění vnitřních struktur oka, konkrétně duhovky, cévnatky a řasnatého tělesa. Jedná se o onemocnění neznámého původu, kde se předpokládá zejména imunitní působení komplexů protilátek a infekčních agens (hlavně Leptospir, ale i jiných baktérií, virů, eventuálně parazitů). Nelze vyloučit vliv alergické reakce na různé toxiny, například produkované ve střevech koně a autoimunitní procesy. Byla popsána i dědičná dispozice s větším rizikem u Apaloos. Často se sleduje i výrazná regionálnost a časový vztah výskytu onemocnění v dané oblasti.

Akutní záchvat onemocnění se projevuje bolestivostí a otokem oka, světloplachostí, přivíráním víček, často se zvýšeným výtokem slz. Během několika dní postupně vzniká modrošedé zamlžení rohovky, které se postupně ohraničuje výraznou červenou cévní kresbou. Následkem zánětu duhovky dochází ke křečovitému zúžení zornice.

Klidová fáze – vzniká po odeznění nebo vyléčení akutního záchvatu. Délka trvání klidové fáze je různá, většinou se mezi následujícími záchvaty zkracuje. Pouze vzácně dochází ke spontánnímu a úplnému vymizení všech příznaků. Není – li onemocnění včas a agresivně léčeno, vzniká většinou chronická forma s trvalým a nevratným postižením oka. Na oku pozorujeme výraznou cévní kresbu, trvalý edém a zakalení rohovky. V přední oční komoře může být v pokročilých fázích vidět nahromaděné vločky hnisu. Vývoj vnitřních změn v oku může spět až k zakalení čočky, sklivce a vytvoření vnitřních očních srůstů. Při opakovaných záchvatech a těžkém postižení vzniká atrofie oční koule,snížení nitroočního tlaku, odchlípení sítnice a následná trvalá slepota. Recidivy onemocnění většinou nemají už tak dramatický průběh jako první akutní záchvat.

Onemocnění může postihnout jedno i obě oči.

Léčba – v akutním nástupu onemocnění je nezbytně nutná bezodkladná návštěva veterináře a podrobné vyšetření. V principu léčba představuje velmi intenzívní aplikaci kortikoidních preparátů (injekce pod spojivku nebo kapky) a atropinu ve formě očních kapek. Akutní bolestivá fáze může vyžadovat i celkovou aplikaci analgetik. Při doprovodné infekci jsou zapotřebí antibiotika. U některých koní se osvědčila i homeopatická léčba. Koně ustájíme do temného prostředí a necháme v naprostém klidu.

Jediným trvalejším opatřením je výměna nitrooční tekutiny a aplikace enzymatických preparátů do oka v celkové narkóze. Tuto operaci provádějí pouze specializovaná pracoviště.

Podrobné posouzení očí by mělo být součástí vyšetření koně při koupi!