Vedilab

Kontakte

Kontakt Information:

VEDILAB GMBH.
Pod Vrchem 51
312 00 Plzeň

Telefonnummer: +420 377 262 114
Handy: +420 720 995 794
e-mail: info@vedilab.cz

Zahlungsinformationen:

St. (IČ): 61170496
Int.St. (DIČ): CZ61170496
Konto Nr.: 4961610287/0100

Sprechstunden:

Mo – Fr:
08:00 – 19:00

Notdienst (Wochentags):
19:00 – 20:00

Notdienst (Samstag):
08:00 – 17:00

Notdienst (Sonntag):
10:00 – 19:00VEDILAB Tierärztliche Klinik
VEDILAB Labor
VEDILAB GmbH.
Pod Vrchem 51
312 00 Plzeň

Tel.: +420 377 262 114
E-mail: info@vedilab.cz
Sprechstunden:
Mo – Fr:
08:00 - 19:00

Notdienst (Wochentags):
19:00 - 20:00

Notdienst (Samstag):
08:00 - 17:00

Notdienst (Sonntag):
10:00 - 19:00

Pohotovostní poplatek:
150,- Kč
VEDILAB GmbH.
Vedilab analytika
Pod Vrchem 51
312 00 Plzeň

Tel.: +420 377 260 838

E-mail:
huml@vedilab.cz

WWW:
http://www.vedilab-analytika.cz/